GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75301
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vismundsæter
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktregistrering av et massetak i en ryggform. Forekomsten er ikke befart under oppdateringene, men vurderes som lite viktig.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse