GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75305
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Borud-Hov
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av ensgradert grus med lite sand og stein, og er ikke aktuell for kommersiell utnyttelse.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse