GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75309
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bulung nord
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av ensgradert grus tilsvarende man finner i 19, 18 og 17. Ved massetaket er det innslag av mer lokalt materiale som trolig er elvemateriale fra Bulungsbekken. Forekomsten er ikke interessant for utnyttelse til tekniske formål.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse