GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75311
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Avskåkelien nordre
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ikke befart under oppdateringene. Det er ikke massetak i forekomsten, men den kan inneholde masser egnet for lokalt bruk som vegvedlikehold o.l.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse