GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75315
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vingsnes
(Sist oppdatert 26.sep.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning bygd ut som et delta mot Mjøsa. Forekomsten er nedbygd og i et gammelt massetak er det anlagt veg. Avsetningen består av stein, grus og sand med mektigheter varierende fra 2 til 5 meter.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse