GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75317
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Strømsnes
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
forekomsten ligger som en rygg over fjell ned mot riksveien. Jordet mot sydvest er et mulig dreneringsspor. Største mektighet forekommer ved husene. Det synes ikke som om kommersiell utnyttelse av forekomsten er aktuell i dagens situasjon.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse