GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75319
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Børke
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er båndlagt av dyrka jord og gårdsbebyggelse. Utnyttelse synes ikke aktuelt i dagens situasjon. Avsetningen fortsetter trolig lenger mot nord. Ifølge gårddriver har han funnet sand og grus fram mot bekken mot nord.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse