GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75323
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bruvolden
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten forekomst med sortert materiale i dalsiden hvor det tidligere er tatt ut masser. Det er også tildels grove sand- og grusmasser på elvesletta i dalbunnen, men liten mektighet over grunnvannsnivået.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse