GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75325
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sørli
(Sist oppdatert 16.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en fortsettelse mot syd av forekomst 27. Gjennomsnittlig mektighet er 5-10 meter. Den mektigste delen ligger mot syd.
Avsetningen er en smal breelvterrasse med sand, grus og noe stein langs dalsiden. Forekomsten inneholder masser som kan være egnet til tekniske formål, men uttak vil komme i konflikt med veg og bebyggelse.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse