GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75327
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kyrkerudmoen
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
De mektigste delene av forekomsten ligger sørøstlige delene med gjennomsnittlig mektighet på ca. 3 med med sand og grus.
Forekomsten er generelt for finkornig til å være godt egnet til tekniske formål, men kan benyttes til private, lokale formål.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse