GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75335
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Gausa
(Sist oppdatert 15.sep.2000)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten omfatter elvevifta langs Gausa fra Flifet Nordre til Lågen og elvesletta nedover langs Lågen. Gjennomsnittlig mektighet på forekomsten er 2 meter. Mektigheten begrenser muligheten for kommersiell drift, selv om forekomsten inneholder egnede masser.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse