GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75337
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Jørstadmoen
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Gjennomsnittlig mektighet over grunnvannsspeil er 8 m ifølge seismisk profil.
2000: Meget stor forekomst som for en stor del er båndlagt av bebyggelse. Det er tidligere tatt ut masser fra flere massetak, men i dag er kun ett i drift. Også her er det begrensede muligheter for utvidelse.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse