GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75341
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bottom
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en lateral erosjonsrest som ligger inn til fjell i vest. Store deler av forekomsten er drevet ut, men det er fortsatt noe masse igjen i den nordre delen. meget viktig forekomst i forsyningen av grove masser av naturgrus.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse