GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75343
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Rustad
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten inneholder sand og grus med noe stein og har begrensede mektigheter med et ca. 2 meter remorenisert materiale. Massene er avsatt i en i ryggform og kan brukes til forskjellige tekniske formål.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse