GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75345
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Huse nord
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av to adskilte avsetninger. Forekomsten i vest er mest interessant. Gjennomsnittlig mektighet er 4 meter.
Forekomsten er tidligere utnyttet, men er i dag ikke aktuell for uttak. Forekomsten er for en stor del båndlagt (familiepark).


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse