GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75347
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Storsveen
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et nå nedlagt massetak i blokkrik morene. Massene er benyttes på de lokale boligveganleggene.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse