GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75349
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hovemoen
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er den viktigste i Lillehammer kommune og distriktene rundt, og er derfor klassifisert som en regional viktig forekomst. Massene består av alle kornstørrelser fra sand til blokk med varierende innbyrdes fordeling. Ved foredling gjennom knusing og sikting kan massene benyttes til de fleste veg- og betongformål. Det har vært flere massetak med forskjellige produsenter i forekomsten. I dag er det Litra AS som står for det meste av produksjonen av byggeråstoff fra forekomsten.


Faktaarket ble generert 12.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse