GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75351
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hovmoen syd
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Området er detaljkartlagt pga. Korgen vannverk og ny trase til E6.
2000: Forekomsten er for en stor del bebygd. I massetakene blir restmassene tatt ut før arealene omdisponeres. Det er begrensede megnder, hovedsakelig sand igjen.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse