GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75353
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nevelvatnet
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten breelvavsetning som ikke befart, men registrert fra kvartærgeologisk kart.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse