GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75361
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Redalen
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning bygd ut som et delta ved munningen av Snertingdalen. Deltaet er senere delt i to av elva. Forekomsten omfatter avsetningen på nordsiden av elva og består foruten av deltaet, også av ryggformede avsetninger (eskere) dannet av smeltevann i tunneler eller sprekker i isen. Kornstørrelsen varierer en del i forekomsten, men inneholder stedvis grove masser egnet for knusing. Spesielt gjelder dette eskerene. Det er tatt ut store mengder fra forekomsten over mange år. Tidligere uttaksområder er tilbakeført til jordbruksland. Det er begrensede ressurser igjen og bebyggelse vil på sikt stoppe videre uttak. Forekomsten har vært den viktigste i forsyningen av sand og grus til byggeformål i kommunen. De resterende ressursene må derfor sikres mot arealbruk som forhindrer videre uttak.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse