GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75363
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Redalen 2
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en delta med breelvavsatt materiale på sørsiden av elva ved munningen av Snertingdalen. Opprinnelig samme som forekomst 1, men skilt fra denne ved elvas erosjon gjennom avsetningen. Forekomsten er for det meste oppdyrket og bebygd. Det er tidligere tatt ut masser fra forekomsten og den inneholder utnyttbare masser. I dagens situasjon synes ikke uttak aktuelt, men ved endring til arealbruk som i enda større grad vil båndlegge ressursen, må dette vurderes opp mot et framtidig massebehov.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse