GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75365
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sveastranda
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger i Mjøsa, utenfor Redalen Camping. Det er tidligere tatt ut masse fra forekomsten ved lavvann og lagret for seinere bruk. Det er ingen uttak fra forekomsten i dag, og det synes heller ikke akuelt med framtidige kommersielle uttak.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse