GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75367
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Myrum
(Sist oppdatert 29.jul.2013)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning som en terrasse langs dalsiden og med lavere elvesletter i dalbunnen. Veg, bebyggelse og jordbruksland gjør store kommersielle uttak lite aktuelt. Mindre uttak til private, lokale formål kan være aktuelt. Best egnet er området i fortsettelsen av massetaket lengst vest på forekomsten.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse