GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75371
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Indalsslåtten
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ikke befart. Etter det kvartærgeologiske kartet synes den å bestå av hauget morene og små glasifluviale avsetninger.
Forekomsten synes ikke aktuell for kommersiell drift, men kan inneholde masser egnet til lokale skogsbilveger.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse