GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75375
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sulhus
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger på nordsiden av Skulhuselva, og består både av breelvavsatt og elveavsatt materiale. Mektigheten og kornstørrelsen varierer en god del. Området består av skog, dyrka mark, bebyggelse og industri. De realistiske mengder utakbar masse i dag er derfor betraktelig lavere enn hva mengdevurderingen tilsier, men ved fornuftig planlegging kan det fortsatt tas ut en del masser fra forekomsten.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse