GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75377
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Smedmoen
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en del av samme delta som forekomst 8, men delt fra denne av elva. Den østre delen av forekomsten er bebygd og stor kommersielle uttak her synes ikke aktuelt. i de høyere, vestlige delene kan uttak være aktuelt, men kartlegging av egenskapene må først gjennomføres.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse