GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75379
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Galtestadfløyten
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetningen er i det vesentligste dyrket opp. Mektighetene varierer fra 0.5-3 meter over grunnvannsspeilet. Området som er mengdevurdert, og som blir betraktet som en ressurs er det breelvavsatte materialet i sørvest. Forekomsten anses ikke som noen viktig byggeråstoffressurs, men kan utnyttes til private formål i nærområdet.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse