GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75381
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Biri Sør
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvsatt materiale. Kornstørrelsen varierer en god del. Området består både av dyrka mark, skog, bebyggelse og industri. Dette gjør at et realistisk tall for uttak av massen i dag ligger betydelig under de beregnede mengder.
Det er ingen drift i forekomsten nå, og store deler er bebygd. I dagens situasjon synes det ikke aktuelt med nye uttak. I den vestlige delen av forekomsten kan det være masser egnet for tekniske formål noe som må undersøkes nærmere ved eventuell omdisponering av arealene.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse