GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75387
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Gloppe Kluken
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten har høyt blokkinnhold i skråningen mot elva, og fjell i nederste del.
Den synes ikke interessant for utnyttelse.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse