GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75393
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vest Kloppmyra
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten breelvavsetning med vesentlig sandig materiale. Forekomsten har ingen interesse som byggeråstoff.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse