GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75395
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Strandengen
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvavsatt og elveavsatt materiale med sand og grus. Det er tidligere tatt ut masser fra forekomsten, men det er ingen uttak i dag. Ved en eventuell endring av arealbruken, bør mulighetene for uttak også vurderes.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse