GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75397
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Matisrud nord
(Sist oppdatert 23.aug.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
2000: Det er tidligere tatt ut store mengder sand og grus fra forekomsten. I dag har KOLO vegdekke asfaltverk i det tidligere massetaket, basert på tilkjørte masser fra Åndalen pukkverk og grus fra Redalen. Forøvrig benyttes forekomsten til søppelplass. Videre uttak av masser er ikke aktuelt.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse