GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75403
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Haugom
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med varierende innhold av sand, grus og stein. Stedvis meget godt rundet grus og stein godt egnet for knusing. Mer sandig materiale i andre deler. Det tas sporadisk ut masser fra to massetak i forekomsten. Forekomsten er viktig i forsyningen av byggeråstoff.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse