GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75405
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Storsveen
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en stor breelvavsetning med sand og grus i dalsiden. Forekomsten er skogkledd og dyrket. Sand er den dominerende kornstørrelsen, men i topplaget og i partier finnes grovere materiale. Forekomsten er meget viktig i forsyningen av sand og grus til ulike formål i regionen. Massene brukes til grusveger, fyllinger, grøfter o.l.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse