GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75407
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Stampestuen 1
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ikke befart under oppdateringen, men kan på bakgrunn av tidligere vurderinger inneholde masser godt egnet for teknisk bruk. Kommunen anbefaler ikke forekomsten åpnet for uttak, men det bør foretas en nærmere undersøkelse som bør danne grunnlag for den framtidige bruken av arealene.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse