GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75409
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Stampestuen 2
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
De to forekomstene 26 og 27 er egentlig samme forekomst, men er blitt delt i to av Nittåselva. I forekomst 27 er det et lite massetak. Gjennomsnittlig mektighet er satt til ca. 15 meter ut fra høydekotene, skråningsvinklene og eventuelle grunnvannsutslag. En slik mektighetsangivelse er svært usikker. Forekomsten er ikke befart under oppdateringene, men tidligere undersøkelser tyder på at forekomsten inneholder masser egnet for teknisk bruk. Kommunen ønsker ikke forekomsten åpnet for uttak, men en oppfølgende undersøkelse av kvalitet og mengde bør sammen med en totalvurdering av byggeråstoffsituasjonen i kommunen ligge til grunn for vurderingen av bruken av forekomsten.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse