GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75411
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Ringsjøen 1
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten breelvavsetning helt ned mot Ringsjøen. Det er tidligere tatt ut masser fra forekomsten til lokale formål.Forekomsten har ingen betydning som ressurs.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse