GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75413
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Lønnum 1
(Sist oppdatert 27.jun.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en elveslette med sand og grus med antatt jevn mektighet over hele overflata. Liten mektighet gjør bruk av forekomsten lite aktuelt.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse