GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75415
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Lønnum 2
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en breelv- og en elveavsetning. Breelvavsetningen er ei vifte som øverst har meget grovt og blokkrikt materiale. En har registrert mektigheter opp til ca. 8 meter. Elvesletta ligger lavere og har ca. 2-3 meters mektighet av sand og grus over grunnvannsnivå. Forekomsten er gjennomskåret av ei lita elv, Pukua. Oppfølgende undersøkelser i den øvre delen av forekomsten bør gjøres for å vurdere muligheten for utnyttelse av forekomsten.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse