GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75417
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Ringsjøen 2
(Sist oppdatert 25.aug.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ikke befart, men kan inneholde masser egnet byggeråstoff. Kommunen vil ikke åpne for masseuttak pga. nærhet til drikkevannskilde, strandsonebevaring ol.Forekomsten er derfor lite viktig i dagens situasjon.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse