GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75419
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Ringsjøen 3
(Sist oppdatert 25.aug.2000)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Det er ingen vei ned til forekomsten. Det er ingen synlige snitt som forteller noe om kornstørrelsesfordelingen. Det ligger noe stein strødd rundt på haugen. Det tyder på grovt topplag. Kommunen fraråder uttak av masser fra forekomsten pga. strandsonebevaring.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse