GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75425
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Dragsetsætra
(Sist oppdatert 26.aug.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten omfatter et område med ryggformede breelvavsetninger, eskere. Forekomsten har ingen kommersielle interesser, men masene kan brukes til lokal veg.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse