GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75429
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bråstad
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er enbreelvavsetning bygd ut som ei vifte over morenemateriale. Grunnvannsutslag er registrert mellom breelvmateriale og morene. Forekomsten blir ikke utnyttet dag, men kan fortsatt inneholde masser egnet tekniske formål.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse