GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75431
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Gubberud
(Sist oppdatert 26.aug.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning som bærer preg av dårlig sortering og kort transport. Den dominerende kornstørrelse er sand, siltlinser forekommer. Forekomsten er ikke interessant for kommersiell drift.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse