GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75433
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Prestberg
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten har meget begrenst mektighet over grunnvannsnivå og er derfor ikke interessant for kommersiell drift.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse