GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75441
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjørnstadelva
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvavsatt og elveavsatt materiale med varierende mektigheter og kornstørrelser. Området består av bebyggelse, jordbruksområder og mindre verdifull skog. Et realistisk uttak fra forekomsten i dag ligger betydelig under de beregnede volumer. Arealbruken på forekomsten gjør store uttak lite aktuelt. Mulig uttaksområde er opp langs elva.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse