GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75443
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Finna
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ikke befart under oppdateringene. Tidligere kartlegging viser at forekomsten er dominert av sand. Muligheten for utnyttelse må derfor vurderes gjennom nærmere undersøkelser.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse