GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75447
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bekkemellom
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak morenemateriale, men lignede materiale kan trolig finnes over et større område. Forekomsten er ikke interessant for utnyttelse til tekniske formål. Forekomsten har overrepresentasjon av blokk i overflaten. Vegvesenet har tidligere tatt veggrus her, som bandt godt pga. finstoffinnholdet.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse