GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75451
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Rindal
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en hauget breelvavsetning hvor massene ligger som et utspylt lag over morene. Massene inneholder noe alunskifer. Forekomsten er ikke befart under oppdateringene, men ut fra tidligere undersøkelser synes forekomsten lite interessant for kommersiell drift.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse