GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75453
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordby
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning hvor massene ligger som utspylt sand og grus med litt stein over morene. Forekomsten er ikke befart under oppdateringene, men første gangs registrering tyder på små mektigheter som gjør forekomsten mindre aktuell for kommersiell drift.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse